Dierenarts Evelien van der Waa

Evelien van der Waa beschrijft casussen uit haar praktijk voor onze rubriek: "In de praktijk van...". 

Evelien: "In mijn praktijk zie ik vooral honden, katten en soms konijnen. Ik zie homeopathie als een aanvulling op de gangbare diergeneeskunde, een  kwestie van 'en – en'  om de beste zorg te kunnen geven aan het dier. Ik werk regelmatig samen met reguliere collega-dierenartsen. Voordat dieren bij mij komen zijn ze (bijna) altijd eerst bij hun eigen dierenarts geweest. Daar is het probleem dan vaak nog niet helemaal opgelost of mensen kiezen heel bewust voor homeopathie als behandeling. Afhankelijk van wat het probleem is kan homeopathie zinvol zijn, maar niet altijd. In die gevallen verwijs ik terug naar de eigen dierenarts of verwijs ik door naar een dierenartsspecialist of een collega met expertise in chiropractie en/of acupunctuur.

Bij gedragsproblemen werk ik regelmatig samen met gedragstherapeuten voor honden en katten. Homeopathie kan heel goed van binnenuit helpen om een dier beter in balans te krijgen. Als een dier zich goed voelt is het beter instaat om (nieuwe) dingen te leren en is het makkelijker te hanteren. Gedragstherapeuten kunnen vanuit hun expertise heel goed het gedrag van dieren beoordelen en praktische tips geven hoe een eigenaar dingen anders moet aanpakken.

Homepathie en Holistisch

Homeopathie is een holistische geneeswijze die gebaseerd is op het stimuleren van het zelf herstellend vermogen, dat aanwezig is in ieder levend wezen (mens, dier of plant). De geneesmiddelen in de homeopathie zijn voor een groot deel gemaakt van planten, maar ook van mineralen, dierlijke producten, ziekteproducten en chemische stoffen. In principe kan van iedere stof een homeopathische geneesmiddel worden gemaakt. Het belangrijkste daarbij is dat er naast verdunnen ook schudden plaatsvindt. Dit wordt potentieren genoemd. Hoe hoger de potentie hoe krachtiger de werking. 

Een passende keuze

Bij de keuze van een homeopathisch geneesmiddel voor een dier wordt uitgegaan van het Similia-principe, dat uitgaat van gelijkheid. Dit is precies het omgekeerde van het Contrario-principe dat in de reguliere diergeneeskunde wordt gebruikt. Dat gaat uit van het tegengesteldheid. Een homeopaat kiest als behandeling een homeopathisch geneesmiddel dat qua beeld dezelfde klachten heeft die het zieke dier ook heeft. Om binnen de klassieke homeopathie het juiste middel - er zijn er meer dan 4000 ! - te kunnen vinden voor een dier, is een uitgebreid homeopathisch consult noodzakelijk. Hierbij komen alle aspecten van het dier aan de orde. Zo’n consult duurt, net als bij mensen, ongeveer 1 uur. 

Afhankelijk van de klachten van het dier kan de homeopathie een zinvolle behandeling zijn. Alleen of in combinatie met een reguliere of andere complementaire behandelingen. De basis voor een goede gezondheid van honden en katten blijft echter altijd een voor dat dier de juiste voeding, voldoende beweging en geestelijke uitdaging, een liefdevolle verzorging en een zo laag mogelijke belasting met toxinen."

Wil je meer weten?

Neem een kijkje op de website van Evelien van der Waa www.homeopathischdierenarts.nl