beschermt en bevordert de genezing van levercellen en is mede van belang bij de inactivatie van hormonen: oestrogeen, corticosteroïden en andere steroïdhormonen die in de lever worden omgezet, aan glucoronzuur gebonden en met de urine worden uitgescheiden. zijn fytotherapeutische ingrediënten die de leverenergie beïnvloeden. In de Chinese geneeskunde zijn aandoeningen van de geslachtsorganen en de daarbij behorende  -heftige- emoties te herleiden tot de leverenergie. Met name toegenomen opgewondenheid en stress door de nabijheid van loopse teven, krolse poezen of voedsters. Lees meer