Diergezondheid

Wat houden we veel van onze dieren en wat fijn dat steeds meer diereigenaren oog hebben voor een totaalaanpak als het gaat om de gezondheid van hun dier: wat stop je erin, hoe ga je met ze om, hoe zijn de omstandigheden en zijn er aanwijzingen dat het dier extra ondersteuning nodig heeft? NML health werkt veel samen met dierenprofessionals. Wij zijn blij met hun verhalen, waar respect en bewuste omgang met het dier de boventoon voert. Veel leesplezier!

Klik hier voor de nieuwsbrief van half juni