Hoge omgevingsdruk? Hogere dosering STOP! toegestaan

STOP Animal Bodyguard

Als er erg veel zomerse plaaggeesten zijn kan het gebeuren dat de druppels van STOP! Animal Bodyguard het huisdier niet genoeg beschermen. Zeker in de dosering die de Nederlandse importeur – Musthaves for Animals – sinds de introductie van STOP! in Nederland heeft geadviseerd. Voor veel dieren is de lagere dosering toereikend, maar niet voor alle dieren. En ook niet onder alle omstandigheden. Om die reden heeft Musthaves for Animals besloten om op het etiket de maximale dosering te verhogen. Het is nu gelijk aan de geadviseerde dosis van de druppels die de producent in Italië al sinds 2005 hanteert.

Waarom was de maximale dosering in Nederland eerst lager?

Voor Nederland waren de STOP! druppels bij hun introductie in 2014 een nieuwe benadering van vlooien- en tekenbescherming van het huisdier. Wegens onbekendheid met het product wilde de importeur voorzichtig zijn en koos bewust voor een lagere maximale dosering. Inmiddels is er voldoende vertrouwen opgebouwd om het advies gelijk te trekken aan Italië. 

Bepalen van de juiste dosering van STOP! druppels

De dosering zoals vermeld op de oude verpakking voldoet bij een normale omgevingsdruk. Is deze hoog of heeft het dier een dikke vacht dan kan het zijn dat er meer druppels nodig zijn. Ook is het ene dier bevattelijker dan het andere dier. Blijf dus kijken.
Bouw de dosering voor de gewenning en veiligheid rustig op. Ook op extracten van planten kan een dier gevoelig reageren. Verhoog de dosering stapje voor stapje tot het maximum zoals vermeld op de nieuwe verpakking. Als het dier met een lagere dosering kan volstaan, heeft dat natuurlijk altijd de voorkeur.  

kg minimaal maximaal
0 - <2 1 ml 2 ml
2,5 - 7 2 ml

4 ml

7 - 15 4 ml 8 ml
15 - 30 6 ml 16 ml
>30 8 ml 24 ml

Als STOP! al gebruikt wordt volgens ‘oude’ minimale dosering en deze volstaat dan is toedienen volgens nieuwe dosering uiteraard niet nodig.