Lijst VacciCheck dierenartsen

VacciChat voor al je vragen over VacciCheck

De groep Titeren met de Vaccicheck is een vrijwilligersgroep, en altijd onafhankelijk geweest van NML health. NML health waardeert het werk van deze groep zeer, heeft wel altijd een goed contact gehad met de groep en is ook enige ondersteuning gaan bieden toen het werk enorm opliep. De groep is ook ‘eigenaar’ van de lijst met gekwalificeerde dierenartsen. Tot op heden werd deze kaart ook weergegeven op VacciCheck.nl. 

De laatste maanden kwamen er bij NML health steeds meer klachten binnen over het proces van kwalificeren. Er was een enorme wachtlijst voor dierenartsen ontstaan, en mails werden vaak niet beantwoord. NML health heeft allereerst voorgesteld de samenwerking uit te breiden en de lijst voort te zetten. Hiervoor is wel een basis nodig van een goede communicatie en samenwerking tussen beide partijen, en dit is helaas niet mogelijk gebleken. NML health ondersteunt de groep overigens nog steeds en wil dit in de toekomst ook blijven doen.

Hoe doen we het nu en in de toekomst?

NML health biedt ondersteuning aan dierenartsen en para-veterinairen die VacciCheck (willen gaan) gebruiken op de volgende manieren:

  • De website www.vaccicheck.nl inclusief een afgeschermd gedeelte ‘informatie voor dierenartsen’ met o.a. handleidingen, vakliteratuur en publicaties, agenda en webinars.
  • De chatfunctie op www.vaccicheck.nl waar vragen worden gesteld en -dagelijks- beantwoord.
  • Ondersteuning en beantwoording van vragen telefonisch en per e-mail. 
  • Het organiseren van ‘VacciCheck Academy’s’, dit zijn middagen/avonden met zowel een theoretisch gedeelte als een praktisch gedeelte waarin alle ins- en outs over de uitvoering en interpretatie van de VacciCheck aan de orde komen.
  • Er wordt training aan dierenartsengroepen op locatie gegeven.
  • Eventueel binnenkomende klachten van dierenartsen of diereigenaren worden opgepakt en indien nodig besproken met de producent.

De ondersteuning wordt geboden door dierenarts Paulien Visser met behulp van haar collega’s van NML health en Biogal, de producent van de VacciCheck.

De nieuwe lijst van dierenartsen die VacciCheck hebben geïntegreerd in hun praktijkvoering

De nieuwe lijst van dierenartsen op VacciCheck.nl zal praktijken weergeven die VacciCheck hebben geïntegreerd in hun praktijkvoering en/of zorgplan. Dat wil zeggen, zij voeren zeer regelmatig titerbepalingen uit, informeren eigenaren over de mogelijkheid van titeren en geven eigenaren de benodigde informatie. Per praktijk zal worden aangegeven of zij volwassen honden, pups, volwassen katten en/of kittens titeren. 

Door middel van alle genoemde training en ondersteuning zorgt NML health ervoor dat de VacciCheck goed wordt toegepast. Zoals aangegeven houdt NML health wel een vinger aan de pols en zullen eventuele klachten worden onderzocht en besproken. De lijst zal worden bijgehouden, nieuwe dierenartsen zullen worden toegevoegd en zij die nauwelijks of geen gebruik meer maken van de VacciCheck zullen van de lijst worden verwijderd. De verantwoordelijkheid voor diergeneeskundig handelen ligt echter altijd bij de dierenarts.

Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag, per e-mail of telefonisch op telefoonnummer +31 (0)294 45 58 88.

Met vriendelijke groet,
Team VacciCheck - NML health