Rouw en verlies

Geen diereigenaar ontkomt eraan: er komt een moment dat je afscheid moet nemen van je geliefde huisdier. Gelukkig is in de meeste gevallen ouderdom de reden dat je dier overlijdt of dat je zelf dat moment bepaalt als levenskwaliteit in het geding is, maar soms is ziekte, onhoudbaarheid van het gedrag of een ongeval de reden. Wat het ook is, het missen doet pijn. Niet alleen voor het baasje maar ook de eventuele achterblijvers kunnen een rouwperiode doormaken. In dat laatste geval helpen de druppels Phytonics Strezz je dier gemakkelijker door die periode heen.

Het onvermijdelijke 

Was het maar zo dat elk dier op een gezonde manier een respectabele leeftijd bereikt. Hoe mooi is het als een dier van ouderdom sterft, zonder dat het heeft moeten lijden. Gewoon omdat het op is en het leven lang genoeg heeft geduurd. Helaas is dat maar zelden het geval.

Diereneigenaren komen vaak – vroeg of laat – voor het dilemma te staan of het in leven houden van hun geliefde dier nog wel ‘menselijk’ is. Lichamelijke en mentale aftakeling is vaak de oorzaak van een ondraaglijk lijden. Lichamelijk lijden toont zich vaak in pijn. Dat is voor eigenaren de meest duidelijke en onvermijdelijke reden om het dier uit zijn lijden te verlossen. Mentale achteruitgang, zoals dementie is een lastiger dilemma. Wanneer wordt gedrag onhoudbaar? Het anders zo aardige dier kan ineens uit angst uitvallen naar mensen en/of soortgenoten. Of het dier is zo verward dat het in onaangename situaties terecht komt, zoals verdwalen in een anders zo vertrouwde omgeving. Je herkent je eigen dier niet meer. Is dit leven nog dierwaardig?

Euthanasie

De moeilijke beslissing om je dier in te laten slapen neem je samen met de dierenarts. De belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden zijn:

  • Eet en drinkt het dier nog?
  • Is het nog zindelijk?
  • Is het ineens agressief geworden of juist teruggetrokken?
  • Is het benauwd?
  • Lijkt het in de war?
  • Lijdt het pijn?

Allemaal vragen die niet allemaal even gemakkelijk te beantwoorden zijn. Met elkaar moet het leiden tot het juiste besluit. Het belangrijkst is dat het dierenwelzijn voorop staat. Euthanasie wordt door de dierenarts uitgevoerd, als het kan bij het dier thuis – want minder stressvol voor het dier - of anders in de praktijk. Meestal wordt een dier eerst in slaap gebracht, voordat uiteindelijk de fatale dosis narcosemiddel wordt toegebracht. Het dier merkt hier niets meer van.
Bij paarden is het belangrijk of ze nog overeind kunnen komen. Daar gaat het vaak mis, dan kunnen ze ‘vast’ komen te liggen in de stal of ze blijven liggen in de wei en lukt het ze niet om tot stand te komen. Voor het paard is het prettiger als de euthanasie op de wei of het terrein kan plaatsvinden, maar sommige eigenaren kiezen ervoor het dier naar de slacht te laten vervoeren. Overigens is slacht geen optie als het paard bepaalde medicijnen heeft gebruikt. 

Afscheidsritueel

In het geval dat dieren met andere dieren samenleven kan het goed zijn om de huis-of weidegenoten de kans te geven om afscheid te nemen van hun maatje. De ervaring leert dat dieren op hun eigen manier omgaan met het verlies. Belangrijk is dat zij de gelegenheid krijgen om te snuffelen aan hun overleden kameraad. Dat helpt mee bij het voorkomen dat zij op zoek gaan en/of stressreacties gaan vertonen. Bij paarden zie je vaak dat ze niets meer van het overleden dier willen weten. Het gedrag van het achtergebleven dier is niet altijd te voorspellen. 

Rangorde roedel of kudde

Met het wegvallen van een dier zal de rangorde veranderen in de roedel of kudde, dat is afhankelijk van de positie die het dier innam in de groep. De kaarten zijn anders geschud. Stond het overleden dier onderaan de roedel dan zal de impact van het er niet meer zijn kleiner zijn dan als de roedelleider wegvalt. 

Rouwen dieren bij verlies van een huisgenoot?

Of een dier rouwt om het verlies van een maatje is moeilijk te zeggen. Meningen zijn daarover verdeeld. De rouwperiode is bij dieren over het algemeen korter dan bij mensen. Toch is het goed om op signalen te letten en je dier te ondersteunen. 

Honden

Een hond voelt zich veilig bij een duidelijke structuur en hiërarchie. Als die door een overlijden verandert kan dat zijn weerslag hebben op het welbevinden van de hond. Dat is voor elke hond verschillend. Sommige honden kunnen tekenen van depressiviteit vertonen: ze gaan slecht eten, veel blaffen, worden onrustig en kunnen incontinent worden. Soms gaan ze echt zitten wachten tot dat de ander terugkomt. Je kunt je hond troosten door vast te houden aan routines, je eigen verdriet weg te houden en het dier veel positieve aandacht te geven.

Katten

Een kat is gevoelig voor stress van (verdrietige) gezinsleden en veranderingen. Dit kun je terugzien in het gedrag: ze gaan meer miauwen, maar ook veel slapen. Minder eten, sproeien, voor zich uit staren en aanhankelijkheid zijn ook tekenen van rouw bij een kat. Net als bij de hond helpt structuur en positieve aandacht door geruststellend te praten, aaien, spelen en bewegen, de kat sneller door de rouw heen.

Paarden en pony’s

Van paarden is het nog minder bekend hoe en hoelang ze rouwen. Sommige eigenaren beweren dat ze het lang merken aan hun paard, maar het is moeilijk te bewijzen. Paarden zijn vluchtdieren. Dat maakt dat voor hen de samenstelling van de kudde bepalend is voor hun veiligheid. Verandering in de kudde is niet alleen verlies van een maatje (paarden zijn erg gevoelig!), maar hierdoor ook bedreigend.

Rouw bij de eigenaar

Voor veel diereigenaren is het verlies van hun dier vergelijkbaar met het verlies van een mens. Het helpt als mensen er vrede mee hebben hoe het overlijden is gegaan. In de wetenschap dat het dier rustig is ingeslapen, het liefst in hun bijzijn. Hoe meer onvrede en verdriet over de laatste momenten, hoe moeilijker de rouwverwerking. 

Ondersteuning met supplementen

De druppels van Phytonics Strezz kunnen de scherpe emotionele randjes van de rouw bij het dier (en mens) verzachten.