Meten is weten, een ervaringsverhaal over de VacciCheck

Ervaringsverhaal titeren met VacciCheck

Diereneigenaren praten graag over hun geliefde huisdieren en hopelijk komt dan ook het titeren voorbij. Waarom? Omdat het gebruikelijke vele vaccineren vaak helemaal niet nodig is. Om de hele simpele reden dat, wanneer een dier nog over voldoende antilichamen beschikt, een vaccinatie helemaal niet zal aanslaan. Dan heb je ook nog te maken met het feit dat vaccineren geen garantie geeft dat het dier ook daadwerkelijk beschermd is. Vooral bij jonge dieren gebeurt het met grote regelmaat dat je denkt dat je je pup of kitten goed beschermd hebt door ze alle vaccinaties te geven, maar dat de realiteit heel anders kan zijn: je dier blijkt na onderzoek dus gewoon (deels) onbeschermd te zijn. Allemaal dingen die je heel eenvoudig met 1 druppeltje bloed en de VacciCheck kunt controleren. Is jouw dier écht optimaal beschermd en moet jouw dier écht gevaccineerd worden? Meten is weten!

Beschermde Schapendoezen

Het verhaal van drie leuke Nederlandse Schapendoezen. Maak kennis met deze drie generaties: Bobby (zwart), zijn dochter Bam Bam (zwart/wit) en kleindochter Bubbles (bruin). Bobby is nu ruim 9,5 jaar. Hij heeft alle pupvaccinaties gehad op 6, 9 en 12 weken en daarna de DHP-cocktail op 1- en 4-jarige leeftijd. Toen hij vijf jaar was, is hij voor het eerst getiterd en de uitslagen logen er niet om: allemaal hoog-positief dus geen vaccinatie nodig. In december 2018 is hij opnieuw getiterd en nog steeds liet de meting torenhoge titers zien, dus nog steeds geen vaccinatie nodig. Sterker, de verwachting is zelfs dat hij nooit meer een DHP-vaccinatie nodig heeft! De verwachting! Want zeker weten doen we het pas na een nieuwe titerbepaling over 3 jaar.

Torenhoge titers

Bam Bam is nu 7 jaar en heeft de pupvaccinaties op 6, 9 en 12 weken gehad en daarna nog de 1-jaarsvaccinatie. Toen ze twee jaar was is zij voor het eerst getiterd en net als haar vader Bobby, had ook zij torenhoge titers. Nadat zij twee nestjes had gehad (waaronder de bruine Bubbles in het 2e nest) ) en zij haar pups hoge maternale (dus tijdelijke) antilichamen had meegegeven, is Bam Bam gelijk met de 1-jaars titer van de pups getiterd. Wat was het mooi en vooral bijzonder om te zien hoe het immuunsysteem werkt en haar titers nog exact hetzelfde waren gebleven. Ondanks het gegeven dat zij nog helemaal niet opnieuw getiterd hoefde te worden, won de nieuwsgierigheid het toch en lieten we Bam Bam in december opnieuw titeren: wederom torenhoge titers, er was niets veranderd!

Maternale bescherming

Dan bruine ondeugende Bubbles. Altijd wanneer je denkt 'het kan niet mooier, dan kan het toch!' Bubbles, nu drie jaar, is een dochter van Bam Bam en al haar broertjes en zusjes zijn in het nest al getiterd. Op die manier wordt gehoopt dat er maar 1 vaccinatie nodig is wanneer er op hét juiste moment wordt gevaccineerd. Dat juiste moment kun je dus mooi zien en volgen met VacciCheck

Pups krijgen na de geboorte altijd tijdelijke (maternale) antilichamen mee van de moeder. Natuurlijk alleen wanneer de moeder ook optimaal beschermd is, want wat zij niet heeft kan zij ook niet doorgeven. In de tijd neemt de maternale bescherming geleidelijk af. Hoe geleidelijk valt niet te voorspellen. De ene pup heeft met 5 weken al geen maternale antilichamen meer, terwijl de andere er 25 weken over doet om ze kwijt te raken. Bubbles en haar broertjes en zusjes zijn op de leeftijd van 6 weken voor het eerst getiterd en Bam Bam had, zonder het te weten, haar kroost van torenhoge titers voorzien. De fokker kon dus op dat moment ook met een rustgevend gevoel met het hele spul op stap, want ze waren op en top beschermd. Dat is ook het voordeel bij pups: door te titeren weet je de status, door te vaccineren weet je het niet. 

Omdat de titers nog zo hoog waren, hoefden ze pas 4 weken later weer getiterd te worden op de leeftijd van 10 weken. Normaal hadden ze dan al twee vaccinaties gehad...

Uit de titer op 10 weken bleek dat de pups nog steeds over teveel maternale antilichamen beschikten om succesvol te vaccineren. Pas met 14 weken kregen al deze pups (7 in totaal) uit dit nest hun eerste en enige DHP-vaccinatie! 

Zowel de 1-jaars-titer als die van de sessie in december zeggen genoeg: Bubbles is met 1 vaccinatie volledig optimaal geïmmuniseerd, heeft hierdoor vijf vaccinaties over kunnen slaan en de verwachting is zelfs voor deze drie boeven,  dat zij hun hele leven lang geen DHP-vaccinatie meer nodig hebben! Let wel: het is de verwachting, maar om dat zeker te weten zullen ze over 3 jaar (en nee, nu echt niet eerder!!) weer met liefde een druppeltje bloed afstaan om te testen. Want liever gecontroleerd een druppeltje bloed eruit, dan ongecontroleerd een misschien wel onnodige vaccinatie erin!