Naar het werkingsmechanisme van Hypericum perforatum is veel onderzoek gedaan, zowel in dierstudies als humane studies. De meest opvallende eigenschappen van deze plant is zijn werking op het zenuwstelsel  en zijn weefselregenererende eigenschappen. Lees meer