Asperge (Asparagus officinalis)

Een van de belangrijkste stoffen in Asperge is het aminozuur Asparagine. Dit speelt een belangrijke rol, zoals bij in het lichaam aan ammoniak geconverteerde schade aan de weefsels.  Ammonia is de reden voor de penetrante geur van de urine na het eten van asperges maar deze geur is niet schadelijk.  Deze Asparagine is een diureticum.

Asperge is goed om de nieren positief te stimuleren. Chronische urineweginfecties of  gevoelige urinewegen hebben baat bij een extract van asperge. Asperge helpt ook bij urinezuur kristallen in de nieren, de blaas en de spier. Vanwege het stimulerend effect moet bij chronische nierproblemen terughoudend worden omgegaan bij het innemen van Asperge.

Asperge is goedgekeurd in Duitsland als deel van de therapie van mensen met UTI.  (urinary tract infection) Het werkt  door het  urinevolume te verhogen en helpt bacteriën uit de urine te spoelen.

Bijna alle vitaminen, vooral vitaminen A, C en E, zo goed als verschillende B vitaminen, zoals folium zuur zijn overvloedig aanwezig in de asperges. Aandoeningen aan de slijmvliezen kunnen daarom met asperge doeltreffend worden behandeld. Meer gezondheidsbevorderende eigenschappen van asperges worden toegeschreven aan vooral de fytochemicaliën die zijn opgenomen in de asperges: dit zijn glycosiden, flavonen en saponinen. Saponinen zijn uitstekend geschikt voor ontgifting en uitscheiden van giftige stoffen, zoals zware metalen.

Asperge is vooral bekend om zijn diuretische werking, te gebruiken bij oedeem en blaasstenen. Het is ook een hulpmiddel bij vermageringskuren en heeft mogelijk een bloeddrukverlagende werking.

Onlangs zijn er in Asperge Fructo Oligo Sacchariden gevonden met een positief effect op de darmflora.  

In het verleden heeft Asparagus enige bekendheid gehad bij de behandeling van een kater, uit onderzoek blijkt nu dat asparagus de enzymen stimuleert die alcohol afbreken. De activiteiten van 2 belangrijke enzymen die ethanol, alcoholdehydrogenase en aldehyde dehydrogenase metaboliseren, werden verdubbeld in reactie op de behandeling met de extracten van Asperge aldus de conclusies van het onderzoek.

Verder is ook gebleken dat asperge een goede anti-oxydantwerking heeft.

ESCOP noemt de volgende toepassingen waarvan goede wetenschappelijke studies beschikbaar zijn, en bevestigt de doeltreffendheid van de medicinale plant:

  • Hoge bloeddruk (hypertensie, lage bloeddruk)
  • Gewicht verlies (ondersteunend)
  • Drainage
  • Diureticum nierstenen (preventief) zwelling (oedeem, zoals lymfoedeem)
  • Veneuze insufficiëntie (veneuze ziekten, spataderen en zwelling)

Referenties:

Richer, Decker, Belin, Imbs, Montastruc, Giudicelli: "Odorous urine in man after asparagus", British Journal of Clinical Pharmacology, May 1989  The chemical nature of the urinary odour produced by man after asparagus ingestion.In: Xenobiotica (1987 Nov) 17(11):1363-71  Yamamori A, Onodera S, Kikuchi M, Shiomi N. Two novel oligosaccharides formed by 1F-fructosyltransferase purified from roots of asparagus ( Asparagus officinalis L.). Biosci Biotechnol Biochem . 2002;66(6):1419-1422.
Science. 1975 Sep 5;189(4205):810-11.Occurrence of S-methyl thioesters in urines of humans after they have eaten asparagus.White RH.   Complete Asparagus information from Drugs.com
Beitz, G., Hippe, S.K. & Schremmer, D. 1996, 'Asparagus-P, das
pflanzliche diuretikum in der Herz-Kreislauf-Therapie',
Naturheilpraxis, vol. 2, pp. 247-252

Dit schreef Dodoens in zijn Cruyd-Boeck van 1554. Hij kende het woord asperge onder de namen Asparagus, Speragus en Sparagus, maar als volksnaam gebruikte hij het woord Coraelcruyt. Dat woord zou zijn oorsprong hebben in de rode kleur van de bessen die aan de sierlijke uiteinden van de plant bengelen. De wilde asperge werd in de tijd van Dodoens in Bourgondië en Duitsland gevonden.

Bij ons kwam de plant in de tijd van Dodoens 16de eeuw, alleen voor bij kruidenliefhebbers, wat in wezen zou moeten betekenen dat de plant nog niet algemeen als groente bekend was. Toch word al vermeld dat de "sceutkens", die in april boven de grond kwamen, werden gekookt en met olie en azijn gegeten. Naast de gekende aspergevorm uit de tuinen, vond hij ook een wilde aspergesoort (Asparagus acutifolius).

Volgens Dodoens groeide asperge in steenachtige, leem-achtige grond. Dit is een zeldzame vreemde vermelding uit die tijd en in tegenstelling met de teelttechniek uit de 20ste eeuw, want nu teelt men asperges immers in zandachtige grond met een lage grondwaterstand.

Teelt vroeger en nu.

Vandaag zijn er liggende en rechtgroeiende soorten. Asperge is een doorlevende plant die in cultuur wordt gebracht na het 3de of 4de jaar; vanaf dan gebeurt het oogsten elk jaar tot Sint-Jan (24 juni). Asperge werd al door Cato (234-149 v.Chr.) bij de Romeinen vermeld. Hij schrijft dat asperge werd gezaaid en pas na acht of negen jaar(!) werd uitgeplant om er vervolgens van te oogsten.

Asperge in de Dodoens keuken

In 1554: Ze werden gekookt en met olie en azijn gegeten (Dodoens).

In 1608: "De ionge scheutkens van Coraelkruyt, Asperges genaamd, worden somtijts in het vleeschsop gesoden ende gegeten oft men siedtse alleen in Water, ende men eetse met Olie, Azijn ende wat Saut, als ander Salaet. Sij zijn aengenaem van smaeck: worden haest verteert oft verdouwt: en doen sachten camergangck hebben'

Asperge in de urine

Tot de verbeelding spreekt natuurlijk ook de penetrante geur die de urine krijgt na het eten van asperges. Volgens sommigen zou dit wijzen op een reinigende werking van asperges. Waarschijnlijker is dat deze geur vooral ontstaat door de afbraak van zwavelbestanddelen . Volgens sommige onderzoeken zou die stof methaanethiol zijn en of S-Methyl thioacrylate and S-methyl 3-(methylthio)thiopropionate.

Hedendaags medicinaal gebruik

Het aminozuur Asparagine in het weefsel schade cyclus een belangrijke rol. Het wordt omgezet in het lichaam tot ammoniak. De ammoniak geeft de urine terwijl een penetrante geur. Dit is maar niet zorgelijk. Integendeel, is Asparagine diureticum. Dat is waarom asperges wordt gegeten als, ter stimulering van de nier-activiteit. Chronische urineweginfecties of een prikkelbare, asperges kunnen werken wonderen. Asperges verhelpt zelfs urinezuur kristallen in de nieren, de blaas en de spier. Alleen chronische nierpatiënten moeten onthouden bij het nuttigen van grote hoeveelheden van asperges, omdat hij ook de nieren irriteren kan.      Net toen een houdt in het achterhoofd hoe vaak kan drainage pillen, genaamd diuretica, misbruikt, worden gezien, een drainage genezen natuurlijk kan worden zo eenvoudig en gezond. De meeste drainage behandelingen met asperges begin de dag met een glas water asperges. Voor zelfs het residu overgebleven van de peeling kan worden...