Bach bloesem remedies

Bach Flower Remedies zijn een geheel van 38 op planten en bloemen gebaseerde remedies die in de dertiger jaren van de vorige eeuw zijn ondekt door de Engelse arts dr. Edward Bach.

Iedere bach remedie behandelt een bepaalde negatieve emotie. Je kunt er één gebruiken of meerdere combineren afhankelijk van de gemoedsstemming(en) van je dier. De remedies zorgen voor het in balans brengen van alledaagse emoties en helpen op die manier om hun emotioneel en fysieke welzijn te handhaven. Op deze manier zijn dieren goed te behandelen. 

Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en met name de stemmingen en emoties van mensen. Die deelde hij in zeven groepen in, namelijk: 

  1. Angst 
  2. Onzekerheid 
  3. Onvoldoende interesse in het hier en nu 
  4. Eenzaamheid 
  5. Overgevoeligheid 
  6. Moedeloosheid en wanhoop 
  7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen. 

Dr. Bach heeft 39 remedies ontwikkeld die elk in één van de zeven groepen zijn in te delen. Hieronder zijn 38 remedies opgenomen. De Rescue Remedy druppels zijn verder in het handboek uitgewerkt, evenals Rescue Cream. De onderstaande remedies zijn allen verpakt in 20 ml pipetflesjes en bevatten per flesje alcohol (27%).

Lees meer over Bach Bloesem Remedies

Rescue Remedy Pets 10 ml druppels
Bij (acute) stressituaties. Zonder alcohol.
Rescue Remedy Pets 20 ml spray
Bij (acute) stressituaties. Zonder alcohol.
Agrimony / Agrimonia eupatoria (Agrimonie)
Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelsch
Aspen / Populus tremula (Ratelpopulier)
Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.
Beech / Fagus sylvatica (Beuk)
Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.
Centaury / Centaurium umbellatum (Duizendguldenkruid)
Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te b
Cerato / Ceratostigma willmottiana (Loodkruid)
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan a
Cherry Plum / Prunus cerasifera (Kerspruim)
Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.
Chestnut Bud / Aesculus hippocastanum (Paardekastanjeknop)
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.
Chicory / Cichorium intybus (Wilde cichorei)
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht
Clematis / Clematis vitalba (Bosrank)
Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.
Crab Apple / Malus pumila (Appel)
De 'reinigingsremedie', zelfafkeer/zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.
Elm / Ulmus procera (Veld Iep)
Tijdelijk overstelpt door over verantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.
Gentian / Gentiana amarella (Gentiaan)
Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.
Gorse / Ulex europaeus (Gaspeldoorn)
Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.
Heather / Calluna vulgaris (Struikheide)
Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.
Holly / Ilex aquifolium (Hulst)
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.
Honeysuckle / Lonicera caprifolium (Kamperfoelie)
Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.
Hornbeam / Carpinus betulus (Haagbeuk)
Het 'maandagmorgen' gevoel, talmen, uitstellen.
Impatiens / Impatiens glandulifera (Reuzenbalsemien)
Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.
Larch / Larix decidua (Lariks)
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, 'ik kan het
Mimulus / Mimulus guttatus (Maskerbloem)
Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.
Mustard / Sinapis arvensis (Herik)
Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.
Oak / Quercus robur (Zomereik)
Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekt

Pagina's