Focus op gezondheid en niet op ziekte

Diergezondheid. Het is de rode draad in het bestaansrecht van NML health. In haar visie op diergezondheid gaat het om het bevorderen van de gezondheid van dieren en daarnaast het voorkomen van gezondheidsproblemen. In deze volgorde. Om die reden sluit Irene Rol de blog van Richard de Leth, de grondlegger van OERsterk  in haar hart. Hierin houdt hij een pleidooi voor een nieuwe geneeskunde waarin gezondheid centraal staat en niet de ziekte. "Zijn verhaal gaat over humane geneeskunde, maar voor dieren is dat natuurlijk niet anders", aldus Irene.

Gezonde leefstijl als basis

Richard de Leth schetst in zijn blog de in zijn ogen beperkingen van de huidige humane geneeskunde met haar nadruk op de behandeling van symptomen en het wegsnijden van het probleem met chirurgie. Er is onvoldoende aandacht voor de aanleiding van het ontstaan van de ziekte. Een ongezonde leefstijl ligt daar vaak aan ten grondslag. Denk maar aan de slechte invloed van roken, luchtvervuiling en voeding op het menselijk lichaam. 

Veterinair is het niet anders. Hoe komt het dat een dier ziek wordt? Wat in zijn of haar aangeving kan daar de oorzaak van zijn. Ligt het aan voeding, de huisvesting, de mate van beweging, krijgt een dier van de eigenaar wat hij van oudsher nodig heeft? Of moet het zich aanpassen aan de welvaart van nu en de manier waarop mensen hun dier behandelen? Met vaak een overdaad aan suikers in voeding, een gebrekkige huisvesting en te weinig beweging? Wie beseft nog dat ons huidige paard afstamt van het oerpaard dat dag in dag uit op schrale grond over grote afstanden zijn kostje bij elkaar moest schrapen. Daar is zijn lichaam op gebouwd. Niet op de overvolle bakken met suikerrijke muesli of op het drentelen in een wei vol te rijk raaigras. 

Bij honden en katten is het helaas niet anders. Ook zij leven vaak een leven dat niet past bij waar hun lichaam voor is ingericht. 

Onze honden stammen af van de wolf. Ze werden ongeveer 15.000 jaar geleden gedomesticeerd in het verre Oosten. Sinds 200 jaar is het gericht fokken van diverse hondenrassen explosief gestegen en lijken de meeste honden van nu niet meer zo op hun voorvader de wolf. Waar in de verzorging en voeding vaak aan voorbij wordt gegaan is dat het maagdarmstelsel van al deze verschillende rassen nog steeds voor het grootste deel identiek aan dat van de wolf. Het genetisch pakket is nog nauwelijks gewijzigd.

Onze kat is vanaf 2000 v. Chr. het maatje van de mens. Waarschijnlijk stamt onze huidige kat af van de Afrikaanse Izabelkat (felis silvestris lybica).  Het maagdarmstelsel van katten is volledig ingesteld op vlees, zij zijn obligate carnivoren.
Onze honden en katten zijn al wonende bij de mens gedomesticeerd en geëvolueerd. De mens bepaalt zijn voeding. Deze is tegenwoordig veelal geïndustrialiseerd en bevat niet altijd meer de juiste ingrediënten. Dit kan mogelijk leiden tot allergieën, huidproblemen en maagdarm klachten.

Totaalaanpak

Dus wat doe je als een dier ziek is? Stel de juiste diagnose. Maar kijk dan als eerste naar de samenstelling van de voeding, het voedingsmanagement (teveel, te weinig, op verkeerde tijden), de huisvesting (wordt het dier te nat, aanwezigheid van tocht en allergenen etc) en heeft het voldoende beweging? Als er sprake is van tekorten of dat het lichaam extra ondersteuning kan gebruiken om te herstellen, zorg dan voor de juiste bouwstoffen en supplementen. De natuur staat er vol mee.

Dit is geen pleidooi tegen de reguliere veterinaire geneeskunde. Voor diagnostiek zijn dierenartsen vaak de aangewezen persoon en afhankelijk van de aard en ernst van de aandoening is reguliere interventie gewenst. Maar niet zonder eerdergenoemde maatregelen. Ik heb de overtuiging dat de insteek met een gezonde leefstijl ook voor dieren de enige en juiste basis is

Lees hier de blog van Richard de Leth

Wie is Richard de Leth?

Drs. Richard de Leth studeerde geneeskunde. Al vroeg in zijn carriere kwam hij tot de conclusie dat de focus op ziekte en dood binnen geneeskunde niet paste bij zijn visie op leven en gezondheid. Vanuit die gedachte specialiseerde hij zich in preventieve leefstijlgeneeskunde. OERsterk is de organisatie waarin hij activiteiten ontwikkelt op het gebied van bewustwording en proactief gezondheidsmanagement.