Vaccineren op maat en met beleid

Als exclusief distributeur van de VacciCheck voor de Benelux is NML health groot voorstander van vaccineren op maat. VacciCheck meet zowel maternale antilichamen als antilichamen die zijn aangemaakt na een vorige vaccinatie, waardoor je weet of het dier al dan niet beschermd is. Afhankelijk van de uitslag van deze titertest kan er op maat worden gevaccineerd en kan een onnodige vaccinatie worden voorkomen. 

Irene Rol: 
“Bij NML health merken we dat dierenbezitters steeds meer vragen om vaccinatie op maat. De standaardoproep van de dierenarts voor de jaarlijkse enting tegen Parvo, Hondenziekte en Infectieuze Hepatitis is gelukkig verleden tijd. Zelfs in het advies-entschema van de vaccinleveranciers is de VacciCheck inmiddels geïntegreerd.

Dierenarts Evelien van der Waa gaat nog een stapje verder en zorgt voor optimale bescherming van honden en katten die toch moeten worden geënt. Dat doet ze door het voorschrijven van een verdunning van de entstof in een bepaald schema. Hierdoor worden bijwerkingen voorkomen of sterk verminderd.

Fijn dat ze in onderstaand artikel uitlegt hoe het werkt!”

Ondersteuning bij vaccinatie met homeopathie

door dierenarts Evelien van der Waa

NML health biedt met de VacciCheck de mogelijkheid om dieren heel gericht te vaccineren. Dus alleen als het nodig is. En dat is heel goed. Zo voorkom je dat dieren te vroeg (in het geval van pups en kittens) of te vaak worden gevaccineerd (bij oudere dieren). Maar we kunnen niet helemaal zonder vaccineren. Vooral in het eerste levensjaar van een pup of kitten moet het voldoende afweer opbouwen. Het gaat dan om infectieziekten die veel voorkomen en die zonder vaccinatie ernstige klachten kunnen geven zoals het Parvo, Hepatitis en Hondenziekte bij de hond en Panleucopenie en Niesziekte bij de kat. Ook kunnen er wettelijke eisen zijn die vaccinatie verplichten, zoals Rabiës bij reizen naar het buitenland.

Prikkeling van het afweersysteem

Met het vaccineren prikkel je het afweersysteem van het dier. Je gebruikt hiervoor een bewerkte/aangepaste versie van het betreffende virus of bacterie. Bij vaccinatie is het daarom van groot belang dat het dier op het moment van vaccinatie gezond is. Is een dier niet gezond dan is het afweersysteem al met andere dingen bezig en kan het niet optimaal op de vaccinatie reageren. Met als mogelijk resultaat een onvoldoende titer opbouw of een dier dat ziek wordt na de vaccinatie. Dit laatste zie je nogal eens bij katten in asielsituaties als ze al de Niesziekte onder de leden hebben en toch gevaccineerd (moeten)worden.

Nadelige effecten van vaccinatie

Net als bij mensen zie je bij een kleine groep dieren dat er na vaccinatie negatieve effecten optreden. Het kan voorkomen dat het dier de dag zelf wat suf is, diarree of koorts krijgt of zwellingen ontwikkelt. Dit gaat meestal vanzelf weer over, maar soms is behandeling nodig. Zo’n reactie op vaccinatie geeft aan dat het lichaam van het dier moeite heeft met het verwerken van de vaccinatie. Naast de acute klachten kan het ook voorkomen dat er pas na een week of na maanden klachten ontstaan die teruggevoerd kunnen worden op de vaccinatie. Deze klachten kunnen variëren van gewrichtsontsteking tot vage klachten tot epilepsieachtige toestanden. Voor veel eigenaren en dierenartsen is het lastig om de link met de eerder doorgemaakte vaccinatie te leggen. 

Van oudsher is de vaccinatie voor Rabiës het vaccin dat in de praktijk de meeste negatieve effecten laat zien. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de samenstelling van het vaccin met dood materiaal, sterke adjuvantia en neurotoxisch agens. Ook zijn er een aantal hondenrassen waarbij sneller een reactie op vaccinatie optreedt door een gevoeliger afweersysteem. Een voorbeeld hiervan is de Novia Scotia Duck Tolling Retriever (Toller).

Mogelijkheden van homeopathie rond vaccinatie

Als de klachten van het dier na vaccinatie ernstig zijn bestaat er de mogelijkheid om met behulp van homeopathie de klachten ongedaan te maken. Je hebt het dan over het ontstoren, op energetisch niveau, van de negatieve effecten van de vaccinatie. Het ontstoren doet niets af aan de opbouw van afweerstoffen na vaccinatie. Bij een gevoelig dier dat negatief heeft gereageerd op een vaccinatie kan, in overleg met de dierenarts, besloten worden om het dier in de toekomst zo min mogelijk te vaccineren en in plaats daarvan te titeren of gebruik te maken van de mogelijkheid om beschermd te vaccineren. 

Hoe werkt het ontstoren van vaccinaties?

Bij het ontstoren van vaccinaties maakt de dierenarts gebruik van de homeopathische verdunning van het gebruikte vaccin. Dit wordt een vaccinatienosode genoemd. In principe kan er van ieder vaccin een vaccinatienosode gemaakt worden. In Nederland zijn deze vaccinatienosoden voor dierenartsen beschikbaar via de Hahnemann apotheek. Het heeft de voorkeur om te ontstoren met precies dezelfde vaccinatienosode, als het vaccin waarmee er gevaccineerd is. Als dat niet lukt in verband met verkrijgbaarheid dan werkt een vaccinatienosode van een ander (zelfde) vaccin ook. 

Het toedienen van de vaccinatienosoden moet volgens een bepaald schema gebeuren. Afhankelijk van wanneer na vaccinatie de klachten zijn begonnen wordt er voor een bepaalde sterkte gekozen.  Door het geven van een vaccinatienosode wordt het lichaam, op energieniveau, ondersteund om de nadelige effecten van de vaccinatie weg te werken. Dit proces duurt één tot meerdere weken, afhankelijk van de duur van de klachten die door de vaccinatie zijn ontstaan. 

Het is verstandig om de toediening van een vaccinatienosode te combineren met een drainagemiddel. Dit is een combinatiepreparaat met verschillende homeopathische en/of fytotherapeutische middelen, die de afvoer van afvalstoffen via lever en nieren stimuleert. Zo maak je met de vaccinatienosode afvalstoffen en met het drainagemiddel voer je ze af.

Wat is beschermd vaccineren?

Beschermd vaccineren is het geven van de vaccinatienosode rond een volgende vaccinatie. Hiervoor zijn verschillende schema’s. Je hebt zo het beste van twee werelden: het dier wordt beschermd tegen de betreffende infectieziekte, maar krijgt niet te maken met de nadelige effecten waar het last van had bij een eerdere vaccinatie. 

Om het dier zo min mogelijk te belasten kun je ervoor kiezen om bij pups en kittens preventief beschermd te vaccineren. Omdat het afweersysteem van pups en kittens nog in ontwikkeling is, is het minder belastend om per vaccinatie niet tegen te veel ziekten tegelijk te vaccineren. Beter is het om de vaccinaties te verdelen over verschillende momenten, steeds met twee weken pauze tussendoor. Het afweersysteem krijgt dan de mogelijkheid om optimaal op iedere vaccinatie te reageren.

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over beschermd vaccineren of homeopathisch ontstoren van vaccinaties neem dan contact op met een homeopathisch werkend dierenarts (www.holistischedierenarsten.nl) of met Evelien van der Waa, homeopathisch werkend dierenarts te Houten (Utrecht), info@homeopathischdierenarts.nl.