Het laatste nieuws

Software VacciCheck stopt

Biogal is gestopt met de verdere ontwikkeling van de CombScan software. Hoewel deze software een goed hulpmiddel bleek te zijn, stuitte de ontwikkelaar op praktische hobbels: de CombScan werkte alleen in samenwerking met een bepaalde scanner en bleek met andere scanners niet verenigbaar. Hiervoor in de plaats komt de Cube. 

Voorjaarsdagen 2019 wij zijn er

Voorjaarsdagen 2018

Elk voorjaar wordt de Europese Veterinaire Conferentie Voorjaarsdagen georganiseerd. Belangrijke doelen van de Voorjaarsdagen-conferentie zijn om vriendschappen aan te gaan tussen dierenartsen op nationaal en internationaal niveau, om de kwaliteit en beschikbaarheid van diergeneeskunde en chirurgie te verbeteren en om de uitwisseling van wetenschappelijke informatie tussen dierenartsen te bevorderen.